รับซื้อฝากอสังหาริมทรัพย์

การเลือกนายทุนขายฝากหรือนายทุนรับซื้อฝาก

Submitted by บูรพาสิริ on อา, 12/04/2016 - 10:52

การเลือกนายทุนขายฝากหรือนายทุนรับซื้อฝาก


ขายฝากจะใช้เรียกเจ้าของทรัพย์ ซื้อฝากจะใช้เรียกนายทุน