ใบอนุญาตก่อสร้างกับการขายฝาก

Submitted by บูรพาสิริ on พฤ, 12/22/2016 - 18:34

ใบอนุญาตก่อสร้างกับการขายฝาก


ในงานขายฝากนั้น สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการประเมินมูลค่าทรัพย์ขายฝากให้ถูกต้อง ซึ่งถ้าทรัพย์ที่จะนำมาขายฝากนั้นมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นต้องนำใบอนุญาตก่อสร้างมาคำนวณมูลค่าทรัพย์ เพราะว่าในใบอนุญาตก่อสร้างจะระบุข้อมูลทุกอย่างที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน เช่น พื้นที่ใช้สอย อายุของสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงรายละเอียดของโฉนดที่ดินที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ด้วย
ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์ขายฝากนั้นสามารถคำนวณได้จากสูตร 
มูลค่าทรัพย์=พื้นที่ใช้สอย×ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (บาท/ตร.ม)
โดยที่ ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง ต่อตารางเมตร นั้นจะเป็นราคาของกรมธนารักษ์ หรือเรียกว่าราคาประเมินราชการ (นายทุนรับซื้อฝากส่วนใหญ่จะใช้ราคาประเมินจากกรมธนารักษ์เท่านั้น) 
ต่อไปก็จะคำนวณค่าเสื่อมอายุของสิ่งปลูกสร้าง โดยอายุสิ่งปลูกสร้างก็จะดูได้ในใบอนุญาตก่อสร้าง ซึ่งจะระบุวันที่อนุญาตให้สร้างสิ่งปลูกสร้างนั้น อายุสิ่งปลูกสร้างก็จะหาจาก วันเดือนปีที่คำนวณลบด้วยวันที่เริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้าง เศษตัวเลขให้ปัดขึ้น
เมื่อทราบอายุสิ่งปลูกสร้างว่ามีอายุกี่ปี แล้วก็นำไปเทียบในตารางค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างของกรมธนารักษ์ซึ่งจะระบุเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็นำเปอร์เซ็นต์ค่าเสื่อมราคานั้นไปคูณกับราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่คำนวณได้ก่อนหน้านี้
ขั้นตอนสุดท้าย คำนวณราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างสุทธิ=ราคาประเมินที่คำนวณได้-ค่าเสื่อมราคา
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างสุทธินี้จะใช้เป็นเกณฑ์อนุมัติวงเงินขายฝากซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการลงทุนของนายทุนแต่ละราย บางรายให้ยอด 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, หรือ 100% ของราคาประเมินราชการ
แต่โดยส่วนมากแล้วจะอยู่ในช่วง 50%-70% ของราคาประเมินราชการ
หากต้องการขายฝาก หรืออยากปรึกษารายละเอียด ติดต่อได้ที่ 0923282514 หรือไลน์ : 0819493559

เพิ่มบูรพาสิริเป็นเพือนในไลน์โดยการใช้คิวอาร์โค้ด

หมวดหมู่