ยอดขายฝาก

ทำไมเกณฑ์รับขายฝากจึงต่ำ

Submitted by บูรพาสิริ on อา, 12/04/2016 - 11:07

ทำไมเกณฑ์รับขายฝากจึงต่ำ ???


โดยทั่วไปเกณฑ์รับขายฝากจะอยู่ช่วง 50%-70% ของราคาประเมินราชการ เพราะว่าราคาประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ใดฯจะอยู่ในช่วง 3-5 เท่าของราคาประเมินราชการ แต่ราคาที่ขายได้จริงฯ เฉลี่ย 2-3 เท่าของราคาประเมินราชการ