ทำไมเกณฑ์รับขายฝากจึงต่ำ

Submitted by บูรพาสิริ on อา, 12/04/2016 - 11:07

ทำไมเกณฑ์รับขายฝากจึงต่ำ ???


โดยทั่วไปเกณฑ์รับขายฝากจะอยู่ช่วง 50%-70% ของราคาประเมินราชการ เพราะว่าราคาประกาศขายอสังหาริมทรัพย์ใดฯจะอยู่ในช่วง 3-5 เท่าของราคาประเมินราชการ แต่ราคาที่ขายได้จริงฯ เฉลี่ย 2-3 เท่าของราคาประเมินราชการ

ในกรณีสุดวิสัยคือทรัพย์เกิดหลุดขายฝาก (ซึ่งทุนจะเรียกติดปากว่าทรัพย์ติดมือ) แล้วทางทุนให้โอกาสเจ้าของทรัพย์มาซื้อคืนแล้วแต่เจ้าของทรัพย์ขายฝากไม่สามารถซื้อคืนได้ ทุนก็จะนำทรัพย์นั้นออกมาขายเพื่อเอาเงินคืน ทีนี้การที่จะขายได้เร็วฯก็คือขายต่ำหรือถูกกว่าราคาท้องตลาด ซึ่งก็จะ
อยู่ในช่วง 0-1.5 เท่าของราคาประเมินราชการเท่านั้น


เหตุผลที่การรับซื้อฝากอยู่ในเกณฑ์นี้ก็คือ สามารถทำให้เจ้าของทรัพย์มีความสามารถนำเงินมาไถ่ถอนได้ตามสัญญา และทำให้เจ้าของทรัพย์มีความรู้สึกเสียดายทรัพย์ ไม่ทิ้งทรัพย์ไว้ให้เป็นภาระของนายทุนรับซื้อฝาก