ทำไมต้องขายฝาก

Submitted by บูรพาสิริ on อา, 12/04/2016 - 11:15

ทำไมต้องขายฝาก?????


เมื่อธุรกิจหรือกิจการต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายต่างและเพิ่มสภาพคล่องให้การผลิต แต่วงเงินที่มีอยู่กับสถาบันการเงินเกิดเต็มไม่สามารถของเพิ่มได้ หรืออาจจะเป็นเพราะเครดิตไม่ดี กู้ผ่านทางสถาบันการเงินไม่ได้ หรือต้องใช้เวลานานเกินไปกว่าจะได้รับอนุมัติวงเงินไม่ทันกับค่าใช้จ่ายของธุรกิจทำให้สภาพคล่องของธุรกิจหยุดชะงัก เจ้าของธุรกิจหรือกิจการใดฯที่มีหลักทรัพย์ เช่น ที่ดินว่างเปล่า บ้านพร้อมที่ดิน โรงงาน อพาร์ทเมนต์ โรงแรม รีสอร์ต เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้อาจจะปลอดภาระหรือติดจำนองหรือติดขายฝากอยู่ แต่ยังไม่เกินวงเงินที่จะทำขายฝากได้ ก็สามารถนำหลักทรัพย์เหล่านั้นมาทำขายฝากหรือเปลี่ยนนายทุนขายฝาก (แต่บูรพาสิริไม่แนะนำ เพราะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่จะแนะนำให้คุยกับนายทุนเดิมแล้วขอวงเงินเพิ่ม) แล้วนำเงินไปเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจหรือกิจการ แล้วต้องวางแผนการเงินเพื่อมาไถ่ถอน


ผู้ทำขายฝากต้องจำไว้ว่ามีหน้าที่ต้องไปไถ่ถอนทรัพย์ขายฝากออกมาตามกำหนดเวลาไถ่ถอน และต้องส่งดอกเบี้ยทุกเดือน ถึงแม้จะมีสิทธิ์ไม่ส่งทุกเดือนก็ได้ แต่ถ้าส่งดอกเบี้ยทุกเดือน ก็จะไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ในวันไถ่ถอน จะทำเพิกเฉยไม่ได้เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากในอนาคตได้ เช่น ถ้าผู้ทำขายฝากส่งดอกทุกเดือน ทุนหรือผู้รับซื้อฝากจะมองว่าเป็นลูกค้าชั้นดี จะทำให้การพูดคุยเรื่องเพิ่มวงเงิน หรือขยายเวลาไถ่ถอน ทำได้ง่ายขึ้น ผู้ทำขายฝากจะต้องสื่อสารกับผู้รับขายฝากหรือนายทุนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน